ازدواج كردن در کانادا در این مقاله قصد داریم به شما توضیح دهیم اگر قصد ازدواج در کانادا (انتاریو) را دارید چگونه اسناد دولتی مورد نیاز خود را تهیه کنید. با رعایت محدودیت های استانی فعلی در اجتماعات ، هنوز می توانید به صورت حضوری ازدواج کنید. اما باید موارد بسیاری را بخاطر ویروس کرونا