برند ها معروف خارجی کانادا در ادامه مقاله قبل درباره بزرگ ترین برند ها و فروشگاه های خارجی کانادا قصد داریم تا در این مقاله با چند تا دیگر از این مارک ها آشنا شویم و اطلاعات از قبیل، سال حضور برند ها، شعبه ها، آدرس و گستردگی کسب کارشان را با هم بررسی کنیم،

برترین مراکز فروش کانادا ورود مارک های بین المللی با افتتاح فروشگاه های خرده فروشی مستقل به کار خود در کانادا ادامه می دهد. در سال 2019 ، 30 مارکت در کانادا فروشگاه های خود را باز کردند و در یک زمان چالش برانگیز  به رقابت صنعت خرده فروشی کانادا اضافه شدند. این تعداد تقریباً