نگین خلیج‌فارس جزیره کیش این جزیره راه زیادی را از حمله اعراب، اشغال توسط پرتغال، دولت دزدان دریایی و… را گذرانده تا در نهایت مجدداً جزئی از ایران شده و اکنون جز شهرهای 72 ملیتی ایران است که مردمی خونگرم و مهمان‌نواز دارد که با سازوآواز و غذاهای دریایی میزبان شما خواهند بود. موقعیت جزیره